Ukupno: 431
21
thumb
Naziv
Balada
Autor
Papandopulo, Boris
22
thumb
Naziv
Balo di skova, quartetto a due
Autor
Josipović, Ivo
23
thumb
Naziv
Barabass XX za mješoviti zbor i orgulje
Autor
Ruždjak, Marko
24
thumb
Naziv
Barok u Hrvatskoj op. 104
Autor
Papandopulo, Boris
25
thumb
Naziv
Beatrice Cenci, balet u jednom činu (10 prizora)
Autor
Papandopulo, Boris
26
thumb
Naziv
Beatrice Cenci, balet u jednom činu (10 prizora)
Autor
Papandopulo, Boris
27
thumb
Naziv
Ben misurato za glasovir (autograf)
Autor
Horvat, Stanko
28
thumb
Naziv
Bijela glazba za ansambl glazbala s tipkama
Autor
Detoni, Dubravko
29
thumb
Naziv
Bohinjsko jezero
Autor
Zajc, Ivan
30
thumb
Naziv
Boje i kontrasti, varijacije na dva dodekafonska redoslijeda za simfonijski orkestar
Autor
Papandopulo, Boris
Ukupno: 431